ANASAYFA   HAKKIMIZDA   YÖNETİM KURULU   İLETİŞİM
Müzik Dinle "Mudanya Güzeli"
Faaliyetlerimiz  »Hizmetlerimiz   »Genelgeler   »Basında Biz Projelerimiz  »Tamamlanan Projelerimiz   »Devam Eden Projelerimiz Sicil Memurluğu   »Esnaf Kayıt İşlemleri   »Kayıtta İstenen Belgeler Esnaf Başvuru   »İşyeri Açmak   »Ustalık Belgesi Alımı   »Kapasite Raporu Alımı Mudanyamız  »Mudanya Genel Bilgi   »Mudanya Tarihçe   »Mudanya Fotoğrafları   »Mudanya'ya Ulaşım
 
GENELGELER

 

031 NOLU GENELGE - ESNAF VE SANATKARLARIN KOOPERATİFLERE OLAN KREDİ BORÇLARI İÇİN YENİDEN YAPILANDIRMA

Bilindiği üzere, Konfederasyonumuzun büyük çabaları sonucunda, 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile esnaf ve sanatkarın kamuya olan kesinleşmiş borçlarının tamamı yeniden yapılandırılmış ve 36 aya varan vadeler ile taksitlendirilmiştir        Ayrıca, Konfederasyonumuz ile Varlık Yönetim Şirketleri arasında 14/03/2011 tarihinde imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarların kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanmıştır.

Bu gelişmeler, esnaf ve sanatkarlarımızca büyük bir ilgiyle karşılanmış ancak, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan T.Halk Bankası Esnaf Kredileri borçlarının da yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesi yönündeki talepler Konfederasyonumuza iletilmiştir.

Söz konusu talepler ilgili makamlara yazılı ve sözlü olarak her platformda iletilmiş,  esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerine olan borçların da yeniden yapılandırılması yönünde yoğun çaba sarf edilmiştir.

 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin bağlı olduğu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği bu talepleri değerlendirmiş ve esnaf ve sanatkarların kooperatiflere olan borçlarının yeniden yapılandırılması kararı almıştır. TESKOMB  tarafından yapılan açıklamada; kredi borcu 31/12/2010 (bu tarih dahil) tarihinden önce kooperatif takibine intikal eden ortakların 15 Nisan 2011 tarihine kadar kooperatife başvurmaları kaydıyla; 

         1-Takibe intikal eden kredi borcu anapara tutarının 1/3 ünü (üçte bir) peşin, kalanını iki taksitte ödeyecek (peşin ödemeden sonraki iki ay içerisinde) ortaklardan gecikme faizi tahsil edilmeyeceği, 

         2-Kredi borcunun yıl sonuna kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, borcun kooperatif takibine intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık %5 gecikme faizi uygulanacağı ve bu şekilde tespit edilen toplam borç yıl sonuna kadar faizsiz olarak taksitlendirileceği, 
         3-Kredi borcunun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, borcun kooperatif takibine intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık %12 gecikme faizi uygulanacağı ve bu şekilde tespit edilen toplam borcun 24 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirileceği  bildirilmiştir.

 

 027 NOLU GENELGE - TORBA YASASI

 

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen "6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun KOSGEB destek veya kredilerinin geri ödemelerini ihlal etmiş işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırmalarına imkan sağlamaktadır.
 
Kanun kapsamında, 31/12/2010 tarihinden önce KOSGEB ten destek kullanmış ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce uygunsuzluğu tespit edilmiş veya geri ödemelerini ihlal etmiş olan esnaf ve sanatkarlar, 30/04/2011 tarihine kadar KOSGEB hizmet merkezlerine dilekçe ile başvurmaları halinde bu Kanun kapsamında değerlendirileceklerdir

 

 KOSGEB destek ve kredi geri ödemelerine ilişkin olarak 6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler hakkında hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.