ANASAYFA   HAKKIMIZDA   YÖNETİM KURULU   İLETİŞİM
Müzik Dinle "Mudanya Güzeli"
Faaliyetlerimiz  »Hizmetlerimiz   »Genelgeler   »Basında Biz Projelerimiz  »Tamamlanan Projelerimiz   »Devam Eden Projelerimiz Sicil Memurluğu   »Esnaf Kayıt İşlemleri   »Kayıtta İstenen Belgeler Esnaf Başvuru   »İşyeri Açmak   »Ustalık Belgesi Alımı   »Kapasite Raporu Alımı Mudanyamız  »Mudanya Genel Bilgi   »Mudanya Tarihçe   »Mudanya Fotoğrafları   »Mudanya'ya Ulaşım
 
HİZMETLERİMİZ

 

Sicil Hizmetlerimiz


Sicil Esnaf ve Sanatkar Sicili, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 67. Maddesi gereği ticaret davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde ve sadece il merkezinde, o ilin tümünü kapsayan ve il sınırları içinde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerin tutulduğu ve kamu güvenine haiz bir kayıt düzenidir.

Esnaf ve sanatkar sicil işlemleri, 5362 sayılı Kanunun 68.Maddesi, Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunun 507 sayılı Kanunun sicile ilişkin hükümlerine aykırı olmayan ticaret siciline ilişkin 26 - 40 ıncı maddeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

 

1- Meslek Tescili ve Yeni Kayıt İşlemi İçin Gerekli Evraklar

 

1- Kişinin kimlik fotokopisi ,
2- Bir adet fotoğraf,
3- Vergi levhasının fotokopisi veya tutanak (mesleği belirtilmiş),
4- Kişinin kendisi veya vekili (vekilin kimlik fotokopisi).
5-Ustalık belgesi.

2- Tadil (Adres, Unvan ve Ad-Soyad Değişiklikleri ) İşlemi İçin Gerekli Evraklar

1- Sicil tasdiknamesi aslı,
2- Vergi levhasının fotokopisi veya tutanak (mesleği belirtilmiş).
3- Soyad değişikliğinde mahkeme kararı

 

3- Vize İşlemi İçin Gerekli Evraklar

1- Odadan Vize Formu (mesleği ile ilgili),
2- Vergi levhasının fotokopisi veya tutanak (mesleği belirtilmiş),
3- Sicil tasdiknamesi aslı.

4- Terkin (Kayıt Silme) İşlemi İçin Gerekli Evraklar

1- Sicil tasdiknamesi aslı,
2- Vergi Dairesinden terk edildiğine dair yazı,
3- Kişinin kendisi veya vekili (vekâletname ve vekilin kimlik fotokopisi ile).
4- Oda kapanış belgesi.

 

Sigortlalığın Başlangıcı ve Bildirimi

 

Kanunun 4/b bendi kapsamında (kendi nam ve hesabına çalışan) sigortalı sayılanlardan;

 

- Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma bildirilmektedir.


- Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince Kuruma bildirilmektedir.

 

Sigortalıların Prime Esas Kazançları
5510 sayılı Kanun ile basamak sistemi kaldırılmıştır.

 

Kanunun (4/b) kapsamında bulunan sigortalıların (esnaf ve sanatkarların) prime esas kazançları yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarı ile 6,5 katı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilmektedir.

 

Sigortalı aynı zamanda yanında işçi çalıştırıyorsa yani işveren ise, beyan ettiği kazanç çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancının en yükseğinden daha az olamayacaktır.


Kredi Hizmetlerimiz


    Bilindiği gibi, Esnaf ve Sanatkarımızın finans sorununu çözebilmek, ve yeni ve uygun kaynak alternatifleri  yaratmak amacıyla; 26.03.2002 tarihinde T.İş Bankası,  25/06/2004 tarihinde Ziraat Bankası 1. Bölge Başkanlığı, 04/11/2004 tarihinde  Denizbank Ege Bölge Müdürlüğü, 11/03/2005 tarihinde Garanti Bankası Ege Bölge Müdürlüğü, 29/09/2005 tarihinde Akbank Bölge Müdürlüğü, 27.04.2007 tarihinde Finansbank Ege Bölge Müdürlüğü ve 23/10/2009 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Ege Bölge Müdürlüğü ile Esnaf kredisi protokolleri imzalanmıştı.


 

    İmzalanan bu protokollerde amaç Esnaf ve Sanatkarımızın finansman alternatiflerini ve çeşitliliğini arttırmak ve en uygun faiz oranını sağlamaktır. Protokol imzalanması ile bankanın normal uyguladığı faiz oranı üyelerimiz lehine düşürülmekte ayrıca bankalar arasında rekabet oluşturularak faiz oranlarının daha da düşmesi sağlanmaktadır. Üyelerimiz protokol imzalanan bankaların İzmir İli ve İlçelerindeki şubelerine  gittiklerinde bankanın normal uyguladığı faiz oranına göre daha uygun bir faiz oranı ile borçlanabilecektir. Teminat mektubu kullanması durumunda daha düşük komisyon oranı uygulanacaktır.


 

   İş Bankası, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Finansbank ve Şekerbank ile imzalanan protokollerle hayata geçirilen  Esnaf kredilerine ait bilgilere ve güncellenmiş olan kredi faiz oranlarına  aşağıdaki dosyayı açarak ulaşabilir ve bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.