ANASAYFA   HAKKIMIZDA   YÖNETİM KURULU   İLETİŞİM
Müzik Dinle "Mudanya Güzeli"
Faaliyetlerimiz  »Hizmetlerimiz   »Genelgeler   »Basında Biz Projelerimiz  »Tamamlanan Projelerimiz   »Devam Eden Projelerimiz Sicil Memurluğu   »Esnaf Kayıt İşlemleri   »Kayıtta İstenen Belgeler Esnaf Başvuru   »İşyeri Açmak   »Ustalık Belgesi Alımı   »Kapasite Raporu Alımı Mudanyamız  »Mudanya Genel Bilgi   »Mudanya Tarihçe   »Mudanya Fotoğrafları   »Mudanya'ya Ulaşım
 
İŞYERİ AÇMAK

 

VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER

Bildirim Formu doldurulur.
Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
İkametgah İlmühaberi
İşe Başlama Formu
Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER

Nüfus Cüzdanı Örneği,
Vergi Levhası,
Esnaf Sicil Kaydı,
Oda Kayıt Belgesi,
Tapu veya Kira Kontrat Fotokopisi,
İki Adet Resim,
Pul

Milli Eğitim bakanlığınca eğitim ve belgelendirilmesi yapılan 110 meslek dalında ustalık belgesi ile başvurarak matbu formları doldurularak incelemeye verilir.

AÇILACAK İŞYERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE İSE;

Belediye o yerin uygun olduğuna dair muvafakat veriyor.
Noter tasdikli muvafakat belgesi (mesken ise kat maliklerinden alınan izin )

ESNAF VE SANATKAR SİCİL MEMURLUĞUNDAN İSTENEN BELGELER

İşyeri İkametgah İlmühaberi
Vergi Levhası fotokopisi
Kimlik fotokopisi
2 resim
Sicil harcının yatırıldığına dair dekont
Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont

İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER

Vergi dairesine kayıt belgesi
İşyeri İkametgah ilmühaberi
3 fotoğraf
Nüfus cüzdanı örneği
Sicile kayıt belgesi
Alanında ustalık belgesi

BAĞ-KUR’DAN İSTENEN BELGELER

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.
Bağ-Kur sigortalısı sayılır.

1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur''lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur''a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.