ANASAYFA   HAKKIMIZDA   YÖNETİM KURULU   İLETİŞİM
Müzik Dinle "Mudanya Güzeli"
Faaliyetlerimiz  »Hizmetlerimiz   »Genelgeler   »Basında Biz Projelerimiz  »Tamamlanan Projelerimiz   »Devam Eden Projelerimiz Sicil Memurluğu   »Esnaf Kayıt İşlemleri   »Kayıtta İstenen Belgeler Esnaf Başvuru   »İşyeri Açmak   »Ustalık Belgesi Alımı   »Kapasite Raporu Alımı Mudanyamız  »Mudanya Genel Bilgi   »Mudanya Tarihçe   »Mudanya Fotoğrafları   »Mudanya'ya Ulaşım
 
KAPASİTE RAPORU ALIMI

 

-İşyeri sahibi, kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkar odasına yazılı olarak başvurur.

 

-Kapasite Raporu; üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşan Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu tarafından tanzim edilir.

 

- En az beş nüsha olarak düzenlenen kapasite raporları ilgili oda başkanı, genel sekreteri  ve mühendis tarafından onaylanarak, odanın bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

 

- Kapasite raporları, birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra,  Konfederasyonumuza gönderilir.

 

- Konfederasyonumuzca da onaylanan kapasite raporları birlik, oda ve ilgilisinde kalmak üzere ilgili birliğe gönderilir. Bir adedi de Konfederasyonumuzda muhafaza edilir.

 

- Bu işlemler çerçevesinde; 5362 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ve Ek 5 inci maddesi çerçevesinde belirlenen kapasite raporu tasdik ücreti ilgili oda, birlik ve Konfederasyon hesabına yatırılır.